Politica de prelucrare a datelor

ASOCIAȚIA FAPTE cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 192, ap. 12, jud. Cluj, având CIF 31425230, reprezentată de președinte Alin Vaida, colectează, stochează și vă prelucrează următoarele date personale: nume, prenume, e-mail, telefon, date biometrice constând în imaginea și vocea persoanei captată prin poze și / sau înregistrări audio – video (mijloace automate şi / sau controlate de operatori umani, programe şi dispozitive specializate) de la locaţiile de desfăşurare ale turneului de concerte de muzică clasică, Classic Unlimited, organizat de către Operator.

Datele personale constând în nume, prenume, e-mail, telefon, sunt prelucrate în vederea comunicării cu dvs., în special pentru a obține confirmarea asupra rezervării efectuate precum și pentru a vă transmite oferte de colaborare, marketing sau informări periodice (newsletter) cu privire la activitatea Operatorului.
Datele biometrice constând în imaginea și vocea persoanei captată prin fotografii și / sau înregistrări audio – video sunt prelucrate în vederea arhivării acordului dvs. și în vederea exercitării drepturilor și intereselor legitime decurgând din întrebuințarea imaginilor și / sau înregistrărilor audio – video în scopul realizării de activități de publicitate, marketing și de promovare a turneului de muzică clasică, Classic Unlimited, ediția 2021 precum și a edițiilor viitoare. Menționăm că promovarea poate fi efectuată atât în mediul virtual (online) cât și în mediul fizic, pe întreg teritoriul României și în străinătate, doar dacă va fi cazul.
Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal, în scopurile descrise mai sus, este consimțământul expres, voluntar și liber exprimat, astfel cum prevede articolul 6 litera a din Regulamentul U.E 2016/679.

Datele personale constând în nume, prenume, e-mail, telefon, sunt păstrate pe durata intervalului de timp necesar organizării şi desfășurării turneului de muzică clasică, Classic Unlimited, ediția 2021 şi a altor evenimente similare organizate de către Operator în cadrul cărora au fost colectate datele, precum și pe durata a cel mult încă 5 ani de zile de la data finalizării evenimentului. Datele biometrice constând în imaginea și vocea persoanei captată prin fotografii și / sau înregistrări audio – video sunt păstrate pe durata intervalului de timp necesar organizării şi desfășurării turneului de muzică clasică, Classic Unlimited, ediția 2020 şi a altor evenimente similare organizate de către Operator precum și pe durata a cel mult 10 ani de la data finalizării evenimentelor în cadrul cărora au fost colectate datele.

Operatorul comunică datele dvs. personale către alte entități private (colaboratori, prestatori, coorganizatori, finanțatori) implicate în cadrul organizării şi desfășurării turneului de muzică clasică ediția 2021 şi a altor evenimente similare organizate de către Operator, precum și către entități publice (ISU, DSV, Poliție, Instanțe Judecătorești, Parchete, Primărie, Consiliu Local, Consiliu Județean, Ministere etc.) implicate în cadrul organizării şi desfășurării turneului de muzică clasică, Classic Unlmited, ediția 2020 şi a altor evenimente similare organizate de către Operator sau entităților publice cu atribuții de control și supraveghere a activităților desfășurate și care pot pretinde acces în condițiile legii.

Odată cu transmiterea imaginii și vocii persoanei captată prin poze și / sau înregistrări audio – video (mijloace automate şi / sau controlate de operatori umani, programe şi dispozitive specializate) de la locaţiile de desfăşurare ale turneului de muzică clasică, Classic Unlimited, ediția 2021, finanțatorii evenimentului au dreptul de a utiliza imaginea dvs. (indiferent de modul de redare: foto și/sau video) în cuprinsul rapoartelor precum și dreptul de promovare prin publicare în materialele de comunicare tipărite și/sau video (newsletter, fotografii, flyer, pliant, ziar, spot publicitar) precum și pe canale de comunicare online în scop de publicitate, promovare și marketing.

ASOCIAȚIA FAPTE aplică un nivel adecvat de securitate, implementând proceduri fizice, electronice si administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectează. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat și numai pentru îndeplinirea sarcinilor specifice pentru a răspunde scopurilor menționate, sub obligația păstrării confidențialității lor. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, ASOCIAȚIA FAPTE se obligă să respecte legislația în vigoare, notificând breșa de securitate atât dumneavoastră cât și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 ore de la producerea acesteia.

În calitate de persoană vizată beneficiați de următoarele drepturi:
Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale, privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia sau cu privire la destinatarii datelor dvs.;
Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
Dreptul la ștergerea datelor – puteți obține ștergerea datelor prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail gdpr@fapte.org și/sau la sediul social al ASOCIAȚIEI FAPTE.
Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al Operatorului;
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în condițiile legislației în materie, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere și de a vă adresa instanțelor judecătorești – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau vă puteți adresa instanțelor judecătorești pentru respectarea drepturilor dvs.;
Dreptul de retragere a consimțământului – consimțământul exprimat anterior poate fi retras în orice moment, necondiționat, prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail gdpr@fapte.org și/sau la sediul social al ASOCIAȚIEI FAPTE.
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la următoarele date de contact:

  • Persoană responsabilă: Meda Corovei
  • E-mail: gdpr@fapte.org
  • Adresă corespondenţă: Str. Macului nr. 19-21, Cluj Napoca.