Prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

ASOCIAȚIA FAPTE prin intermediul proiectului Classic Unlimited și a formularului de înscriere a locațiilor prelucrează datele dvs cu caracter personal cu privire la nume, prenume, locul de muncă, adresa spațiului, adresă de email, număr de telefon, profil Social Media/Website locație, precum și orice alte date cuprinse în formularul de înscriere prin mijloace automatizate/ manuale pentru înscrierea locațiilor în cadrul proiectul Classic Unlimited.

Sunteți obligați să furnizați datele mai sus menționate, acestea fiind necesare pentru înscrierea locațiilor de concert, încheierea contractelor de găzduire a concertelor, promovarea concertelor și activităților proiectului Classic Unlimited.

Refuzul dvs determină imposibilitatea de înscriere a locației în cadrul proiectului Classic Unlimited.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritățile publice locale, furnizorul de servicii SSM și SSP, ISU și altor autorități publice, partenerilor organizatorului cu care au fost încheiate acorduri de confidențialitate și doar în cazul în care transmiterea datelor este necesară pentru derularea activității. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la gdpr@fapte.org. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.